Feed on
Posts
Comments
A kind friend has translated the book launch invitation into Welsh – see below –

Owl at Midnight

– hanes Gwenllian Tywysoges goll Cymru

gan

Patricia Lennan

ISBN: 978-0-9935078-3-0

.

Ganwyd Gwenllian ferch Llywelyn, merch Tywysog olaf Cymru, ym 1282, adeg gythryblus pan oedd brenin Lloegr, y Brenin Edward, yn benderfynol ei fod yn mynd i gipio Cymru iddo ef ei hun. Ar ôl i Edward ladd tad Gwenllian, Llywelyn ap Gruffydd, a’i hewythr, Dafydd, a charcharu eu chefndryd, mae’n rhaid ei fod wedi teimlo peth trueni tuag at y baban Gwenllian oherwydd iddo orchymyn ei bod yn cael ei chuddio mewn lleiandy, ei henw’n cael ei newid, a’i bod yn treulio ei bywyd yn anhysbys.

.
Gan gymryd yr ychydig ffeithiau hyn y gwyddom amdanynt mae Patricia Lennan wedi dod â’r Gwenllian ifanc yn fyw mewn hanes sy’n ymhelaethu ar fanylion gweddïau, gwasanaeth ac ymprydio mewn lleiandy Gilbertaidd, i’r nifer mawr o ddigwyddiadau allan o’r cyffredin ym Mhrydain y 13eg ganrif.

.

Yng ngeiriau Patricia ei hun: ‘Mae gan Gymru’r enw o fod yn wlad o fythau a chwedlau. Mae’n llochesu hud a lledrith yn y pantiau a’r bryniau, mewn mannau cyfrinachol; mae adlais hen chwedlau yn yr afonydd a’r dyffrynnoedd. Rwy’n eich gwahodd i gamu i mewn i’r hanes byw a rhannu antur.’

.

LANSIO’R LLYFR
Waterstones, Llandudno

Dydd Iau 16eg Tachwedd 2017 – 5 – 6.30pm

Cofiwch ddod!

.

Fe’ch croesewir i lansiad y llyfr. Dewch i gwrdd â’r awdur a chael eich copi eich hun o’r llyfr wedi’i lofnodi.
Lluniaeth ysgafn
Gwerthfawrogir RSVP os yn bosibl i roi syniad i ni am niferoedd.

CYSWLLT: Jenny Knowles, Gwasg Little Knoll Press
mail@littleknollpress.co.uk
ffôn: 023 8084 2190

Comments are closed.

Wordpress SEO Plugin by SEOPressor